הספרים של הרב בוצ'קו

בעקבות רש"י

חזרה
books

וישלח

פרשת וישלח

פרשת וישלח - חזרתו של יעקב לארץ ישראל אינה פשוטה, והיא כרוכה בהתמודדויות מורכבות - הן מול עשו, והן בתוך המשפחה פנימה. עיון בפרשה זו, על פי פירושו של רש”י, מלמד אותנו בזעיר אנפין את הקושי הכרוך במעבר מגלות לגאולה.

לקרוא PDF להוריד PDF

המחיר כולל משלוח

כל הספרים ניתנים לקריאה ולהורדה ולהדפסה לצורך אישי. חל איסור גמור להשתמש בהם למטרות מסחריות.