הספרים של הרב בוצ'קו

בעקבות רש"י

חזרה
books

חיי שרה - תולדות

פרשת חיי שרה

במרכז פרשה זו עומדות שתי דמויות נשיות מרכזיות, שרה ורבקה.
אברהם קונה את חלקת השדה בחברון כדי לקבור בה את שרה אשתו. רש"י בראייתו העמוקה מלמד אותנו שאין זה סיפור פשוט של משא-ומתן ומקח-וממכר, אלא קנייה זו מגלמת בתוכה את הכרת האומות היושבות בארץ בזכותו של אברהם על הארץ. פרשייה זו מעלה על נס את מהות הקשר בין ישראל לארצו.
חירתה של רבקה לזכות ולהיות מיסודותיו עם ישראל באה לה בזכות מידותיה הטובות. רש"י מאיר את עינינו להבחין בגודלן ובאיכותן של מעלותיה המיוחדות של רבקה הגנוזות בלשון התורה. רש"י אף מדריך את הלומד להבין מהו מקומה של ההשתדלות הבאה מתוך אמונה.

פרשת תולדות

בפרשה זו אנו לומדים על אישיותם המיוחדת של יעקב ועשו, ועל היחסים המורכבים שהיו להם זה עם זה, ועם יצחק אביהם. עיון בדברי רש"י עוזר ללומד להבין לעומק מהותם של יחסים אלה, ולזהות את תפקידו המיוחד של כל אחד מן האחים. רש"י מדריך אותנו גם היאך להתמודד עם השאלות המתעוררות בלב כל אדם הלומד פרשה זו: הגדרת אמת ושקר, הבחנה בין טוב ורע, ובחירה בטוב במציאות שאינה מושלמת.

חיי שרה:

לקרוא PDF להוריד PDF

המחיר כולל משלוח

תולדות:

לקרוא PDF להוריד PDF

המחיר כולל משלוח

כל הספרים ניתנים לקריאה ולהורדה ולהדפסה לצורך אישי. חל איסור גמור להשתמש בהם למטרות מסחריות.