הספרים של הרב בוצ'קו

בעקבות רש"י

חזרה
books

לך לך - וירא

פרשת 'לך לך' מלווה את הופעת האומה הישראלית. צעדיו הראשונים של אברהם אבינו הם מלאי משמעות לדורנו. תחילתם בתהליכים שונים של פירוד, אברהם יוצא מארצו ומולדתו, התנגשות עם האומות, הפרידה מלוט, עד שאברהם מגיע לשיא ונבחר לאומה מיוחדת עי ידי ברית מילה.

פרשת 'וירא' היא פרשת החיבור. אברהם מקבל אורחים, מתפלל בשביל סדום, בזכותו ניצל לוט ומוליד זרע משיח, ולבסוף, בעקידה, מתחבר אברהם עם בנו ועם מקום המקדש. אף המלאכים מלווים אותנו לכל אורך הפרשה: מבשרים את אברהם ושרה, הופכים את סדום ומצילים את לוט, מלאך מכה את אבימלך, מלאך נגלה להגר, ולבסוף מלאך נגלה אל אברהם במעשה העקדה. ספר זה מנסה לפענח את המסרים הטמונים בשתי פרשיות אלו.

לקרוא PDF להוריד PDF

המחיר כולל משלוח

כל הספרים ניתנים לקריאה ולהורדה ולהדפסה לצורך אישי. חל איסור גמור להשתמש בהם למטרות מסחריות.