הספרים של הרב בוצ'קו

כוזרי

חזרה
books

קולו של הכוזרי: הכוזרי לכל - מאמר ב'

מטרת ספר זה - "קולו של הכוזרי" - להציג בפני הקורא את המסר הרוחני הייחודי של רבי יהודה הלוי.
“ספר הכוזרי“ הקדום הוא ספר אמונה יסודי, והוא עוסק בכל השאלות האמוניות הבסיסיות השייכות ליהודי המאמין בכל הדורות. דא עקא, שמפאת סגנונו הלשוני הכבד, המתורגם מערבית, הלומדים בו נתקלים בקשיים בקריאתו ובהבנתו, ומשום כך מסריו העמוקים לא הצליחו להגיע אל כל שכבות הציבור.
בחיבור זה השתדלתי לבאר את דבריו של ריה“ל, וכן לפשט את דבריו העמוקים באופן שיהיו נהירים לכל קורא, ולהפוך את הספר להיות “כוזרי לכל“.
יתן ה' ויתקבלו הדברים ויתפשטו בקרב ציבור הלומדים, החפצים לדעת את אמונת ה‘ הטהורה השקועה בספר זה.

לקרוא PDF להוריד PDF

המחיר כולל משלוח

כל הספרים ניתנים לקריאה ולהורדה ולהדפסה לצורך אישי. חל איסור גמור להשתמש בהם למטרות מסחריות.