הספרים של הרב בוצ'קו

מאמרי אמונה

חזרה
books

למשמעותם של המגילה ונס פורים

הגמרא דנה בחיוב קריאת ההלל בפורים. בהעמקה בסוגיה זו אפשר ללמוד על משמעות הפנימית של החג.

כל הספרים ניתנים לקריאה ולהורדה ולהדפסה לצורך אישי. חל איסור גמור להשתמש בהם למטרות מסחריות.