הספרים של הרב בוצ'קו

מאמרי אמונה

חזרה
books

לימוד תורה ושירות צבאי

מאמר זה דן בהתנגשות שתי מצוות בסיסיות, לימוד תורה ומלחמת מצווה.

כל הספרים ניתנים לקריאה ולהורדה ולהדפסה לצורך אישי. חל איסור גמור להשתמש בהם למטרות מסחריות.